việt

Chi Tiết các Khóa Học

Ở Trường Garin chúng tôi nhấn mạnh đến nền giáo dục phổ cập dựa vào giáo hội tốt nhất cho học sinh của mình. Nghiên cứu cho thấy các trường Công Giáo thành công bằng cách khẳng định rằng học sinh không có những phương án dễ dàng. Tất cả học sinh Năm 9 và Năm 10 đều theo học cùng chương trình. Các chương trình cá nhân hóa được triển khai để đáp ứng nhu cầu cá nhân và nghề nghiệp của học sinh khi các em vào trường năm cuối.  ESOL là thuộc chương trình dành cho học sinh quốc tế. Giáo Dục Tôn Giáo là bắt buộc cho mọi học sinh. Các học sinh tốt nghiệp của chúng tôi theo học đại học khắp thế giới.

Địa Điểm và Cơ Sở

Trường Garin nằm ở thành phố nhỏ thân thiện Richmond, cách 10 phút xe hơi từ phi trường Nelson và 15 phút từ Nelson, biệt danh “The Sunshine City”.  Mọi thứ ở trường đều mới và có chất lượng cao nhất. Các cơ sở của chúng tôi gồm 5 phòng Thí Nghiệm Khoa Học, một Trung Tâm Công Nghệ mà sẽ mang đến cho các học sinh tự tin của thế kỷ 21, một Trung Tâm Biểu Diễn Nghệ Thuật và một Phòng Tập với vách đá cheo leo, chỗ ngồi sân vận động trong nhà và sân bóng rổ kích thước đầy đủ.   Chúng tôi còn có cho mỗi học sinh một phòng internet, một địa chỉ email và một Không Gian Thiêng Liêng trong thư viện để tĩnh tại.

Ăn ở Và Phúc Lợi

Chăm sóc đỡ đầu là một đặc tính thiết yếu ở một trường Công Giáo đối với mọi học sinh. Trường Garin là một trường an toàn với không khí gia đình. Chúng tôi là một trường nhỏ có trái tim lớn. Mọi người đều quen nhau và mỗi học sinh đều quan trọng. Các học sinh quốc tế được chăm sóc thêm bởi các nhân viên quốc tế nhiều kinh nghiệm. Phụ huynh và người đại diện của các học sinh mới được báo cáo hàng tháng về tiến bộ và sức khỏe của các em. Học sinh có thể ở trong các ký túc xá cho nam hoặc nữ được xây dựng theo nhu cầu hoặc được Trường Garin sắp xếp cho ở nhà dân (homestay). 100% học sinh ở ký túc xá đều đậu các kỳ thi quốc gia các Năm 12 và Năm 13 trong năm 2008. Chúng tôi có thể sắp xếp một người giám hộ nói tiếng Việt nếu phụ huynh yêu cầu dịch vụ thêm này.

Lợi thế ở trường Garin của bạn

  • Các nhu cầu ESOL cá nhân được đáp ứng ở các lớp học ESOL nhỏ
  • Đặc tính Công Giáo của chúng tôi nghĩa là chúng tôi tôn trọng từng người
  • 100% học sinh nội trú của chúng tôi thi đậu các kỳ thi quốc gia ở Năm 12 và Năm 13 trong năm 2008

Một số nhỏ học sinh quốc tế từ các nước khác nhau (28 em năm 2010) và không quá 6 học sinh từ cùng một nước

  • Việc hòa nhập với học sinh New Zealand được trông mong và hỗ trợ
  • Chúng tôi cho ở ký túc xá và homestay trong một thành phố nhỏ an toàn
  • Chúng tôi tập trung vào việc đạt năng lực vào đại học cho tất cả các học sinh quốc tế
  • Giám Đốc Quốc Tế đã làm việc 17 năm cùng học sinh quốc tế